Juozas Czywilis

Juozas (2) 

 

 

 

 

 

 

Partner, adwokat od 1992 roku
Członek Sądu Honorowego Adwokatów
Członek kolegium redakcyjnego "Adwokatura Litwy"
W 1975 roku ukończył prawo na Uniwersytecie Wileńskim
Znajomość języków: litewski, rosyjski, niemiecki
Specjalizacja: sprawy dotyczące gruntów, prawo budowlane, prawo podmiotów gospodarczych, prawo umów, prawo zobowiązań, prawo handlowe, zastępstwo procesowe
e-mail: civilis@abcpartners.lt