Pro bono

Kontora remia projektą Creative Commons Lietuva

Advokatų kontora Budvytis, Čivilis ir Partneriai visapusiškai remia projektą Creative Commons (CC) Lietuva. Projekto rezultatas – CC licencinių sutarčių pritaikymas Lietuvos jurisdikcijai. Projektu siekiama iki 2010 m. pabaigos sukurti sąlygas Lietuvos menininkams operatyviai ir teisėtai keistis meno ir mokslo kūriniais internete.

Naudodami CC licencijas, autoriai patys galės nustatyti jų kūrinių naudojimo sąlygas. Autoriui pažymėjus savo kūrinį pasirinktos CC licencijos simboliu, kiti asmenys žinos, kokiomis sąlygomis šis kūrinys yra menininko perduotas visuomenės, įskaitant kitus menininkus, naudojimui. CC licencijos atvers galimybę kitiems asmenims teisėtai ir patogiai naudoti internete patalpintus kūrinius šių kūrinių autorių nustatytais būdais.

Pelno nesiekiančios Creative Commons organizacijos iniciatyva pradėta kurti CC licencijų sistema jau taikoma 52 pasaulio šalyse ir rengiama pritaikymui daugelyje kitų, yra orientuota į operatyvų keitimąsi informacija tarp autoriaus ir asmens, pageidaujančio naudotis jo kūriniu. Advokatų kontoros Budvytis, Čivilis ir Partneriai atstovė ir kiti projekto teisininkai, vadovaujami projekto vadovo prof. dr. (HP) Vytauto Mizaro užtikrins, profesionaliai parengtų CC licencinių sutarčių suderinamumą su Lietuvoje galiojančia intelektinės nuosavybės apsaugos sistema.

Vykdant projektą 2010 m. bus organizuojami ir vieši renginiai, skirti pristatyti Creative Commons veiklą, licencijų naudojimą ir organizuoti diskusijas su visuomene. Daugiau informacijos apie Creative Commons, projektą CC Lietuva, su juo susijusius renginius ir komandos narių kontaktinius duomenis galite rasti interneto svetainėje www.creativecommons.lt.